banner2.png
banner3.png
banner4.png
banner1.png

Son Haberler

 • TOBB 6552 Sayılı Kanun

  Tarih : 17,09,2014
  Say  ı : 0545 / 17704
  Konu : 6552 Sayılı Kanun

  10/09/2014 tarih ve 6552 sayılı "İş Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırması hakkında kanun" 11.09.2014 tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Anılan kanunun 77. maddesi ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa geçici 18. madde eklenmiştir.Geçici 18. maddenin kapsamında ; oda ve borsaüyelerinin yıllık ve munzam aidatları,navlun hasılatından alıcak oda payları borsa tescil ücretleri oda ve borsaların Türkiye Odalar Birliğine olan aşdat borçları yer almaktadır. Yukarıda anılanlar haricindeki oda ve borsa alacakları bu madde kapsamı dışındadır.Bu çerçevede;

  1- Anılan madde 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, Ekim ayında ödenmesi gereken 2014 yılı aidatlarının 2. taksitleri anılan geçici 18 inci madde kapsamı dışındadır.

  2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 11.09.2014 'ten önce üyelerin borç asıllarını kısmen veya tamamen ödenmiş  olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz gecikme faizi , gecikme zammı gibi feri alacaklar ,üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın  Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir.Kısmen ödeme olması halinde , bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamnları affedi,lecek olup , ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarınıın silinmesi söz konusu olmayacaktır.

  3- İş bırakma veya resen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte feri borçlarının tamamı üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir.Birliğimiz web tabanlı üye programında vergi kaydı silinen üyelerin terk tarihinin sorgulanması sağlanacaktır.

  Bu düzenleme geçici madde kapsamında yapıldığından bir defaya mahsus uygulanacak olup , sürekli olarak uygulanması söz konusu değildir.

  Bu üyelerin vergi kaydının silindiği tarihten önceki borçlarına gecikme zammı uygulanmaya devam edilecek ve bu borçlarını ödemek isteyenler ise aşağıda açıklanan taksitlendirme ve indirim hakkında faydalanabileceklerdir.

  Bu vesile ile vergi kaydının silindiği tesbit edilen gerçek kişi üyelerinin (vergi kaydının silindiği tarihten önceki döneme ilişkin borcu olsa dahi) kaydının silinmesi için ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesi ve sicil kaydının silinmesini takiben oda/borsa kaydının da silinmesi gerekmektedir.Bu üyelerin oda kaydı silinse dahi gerçek kişi olduklarından aidat borçlarının icraen tahsil edilmesi gerekmektedir.

  4- Üyelerin Geçici 18. maddede düzenlenen taksitlendirme ve indirim imkanlarından yararlanabilmesi için01 Aralık 2014 tarihine kadar oda ve borsaya bir dilekçe ile başvurması şarttır.

   

 • TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (2)

 • 2014 Ağustos ayı haber bülteni

  2014 Ağustos ayı haber bülteni için tıklayınız.

 • 2014 Temmuz ayı haber bülteni

  2014 Temmuz ayı haber bülteni için tıklayınız.

 • Avrupa Birliği Devlet Yardımları

  Avrupa Birliği devlet yardımları yazısı için tıklayınız..