banner2.png
banner4.png
banner3.png
banner1.png

Son Haberler

 • Personel Alım İlanı

  GEMLİK TİCARET BORSASI YÖNETİM  KURULU  BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

  Borsamız Yönetim Kurulunun 25.03.2014 tarih ve 41 sayılı toplantısında alınan 1 nolukararı ile Borsamızda ( 1 ) adet bayan hizmetli kadrosu açılmıştır.

  Aşağıdaki göreve alınma şartlarını haiz bayan elemanların     07 Nisan 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Borsamıza aşağıda yazılı evraklar ile müracaatları rica olunur.  

   

   GÖREVE ALINMA ŞARTLARI

  a) Türk vatandaşı olmak, (25.9.1981 tarihli ve 2527 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.)

  b) Yaşı 18'den küçük, 40'dan büyük olmamak,

  c) En az ilkokul mezunu olmak

  d) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

  e) Taksirli suçlar hariç ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı hapis cezasıyla hükümlü bulunmamak.

  f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

  g) Oda, Borsa veya Birlik'ten iki defadan fazla istifa suretiyle ayrılmış olmamak,

  h) Oda, Borsa veya Birlik'ten, daha önce, işine cezaen son verilmek suretiyle        çıkar­tılmış olmamak.

  BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER

  a) Öğretim belgesi veya noterden onanmış sureti

  b) Nüfus hüviyet cüzdanı veya onanmış sureti

  c) Savcılıktan alacakları iyi hal kağıdı

  d) İki adet fotoğraf

 • 2013 yılı bülteni ve Şubay ayı bülteni

  2013 yılı bültenini için tıklayınız.

  Şubay ayı bültenini için tıklayınız.

   

 • Teklif Dosyası

 • Başvuru Çağrı ilanı